Nordnorsk Revisjon AS er en frittstående revisjonsenhet med primært mål å levere revisjonstjenester av høy kvalitet.  Virksomheten er fundamentert på 12 velkvalifiserte medarbeidere med integritet, arbeidsmoral og serviceinnstilling.  Det gir en slagkraftig enhet med kompetanse og innsikt i våre oppdragsgiveres utfordringer, og gjør oss til en trygg leverandør av kvalitetstjenester i et langsiktig perspektiv.

Nordnorsk Revisjon AS har kompetanse på andre områder, og så lenge det ikke kommer i konflikt med vår rolle som revisor, påtar vi oss oppdrag innenfor områdene skatt, avgift, bedriftsøkonomi, regnskap, økonomisk rådgivning og undervisning, herunder bistand i forbindelse med omorganisering av selskaper og generasjonsskifter.  Vi er en trygg medspiller for oppdragsgivere som vektlegger langsiktighet, kvalitet, holdbare og hensiktsmessige løsninger i samsvar med lover og regler og god forretningsskikk. 

Nordnorsk Revisjon AS deler kunnskaper med våre oppdragsgivere.  Dette skjer gjennom våre hjemmesider, kursvirksomhet og utsendelse av informasjon og publikasjoner. Videre er våre medarbeidere et viktig serviceapparat ved revisjonsbesøk og øvrig kontakt. 

Har du spørsmål, så ta kontakt. Nordnorsk Revisjon AS formidler innsikt i kompliserte problemstillinger basert på erfaring, kunnskap og fakta.

Kundeinformasjon januar 2017

tid 1428647 14578464 liten


Kundeinformasjon fra januar 2017 omtaler alvoret i ny skatteforvaltningslov med skjerpede økonomiske reaksjoner.

Kundeinformasjon desember 2016

mann
Kundeinformasjon fra desember 2016 berører bla. følgende;

- Skattereform og utbytte
- Ny skatteforvaltningslov med skjerpede økonomiske reaksjoner
- Omsetningsoppgaven forsvinner - ny ordning fra 2017 - Importmva
- Endring i aksjeloven
- Nordnorsk Revisjon AS

> <
  • 1
  • 2
  • 3