Nordnorsk Revisjon AS er en frittstående revisjonsenhet med primært mål å levere revisjonstjenester av høy kvalitet.  Virksomheten er fundamentert på 12 velkvalifiserte medarbeidere med integritet, arbeidsmoral og serviceinnstilling.  Det gir en slagkraftig enhet med kompetanse og innsikt i våre oppdragsgiveres utfordringer, og gjør oss til en trygg leverandør av kvalitetstjenester i et langsiktig perspektiv.

Nordnorsk Revisjon AS har kompetanse på andre områder, og så lenge det ikke kommer i konflikt med vår rolle som revisor, påtar vi oss oppdrag innenfor områdene skatt, avgift, bedriftsøkonomi, regnskap, økonomisk rådgivning og undervisning, herunder bistand i forbindelse med omorganisering av selskaper og generasjonsskifter.  Vi er en trygg medspiller for oppdragsgivere som vektlegger langsiktighet, kvalitet, holdbare og hensiktsmessige løsninger i samsvar med lover og regler og god forretningsskikk. 

Nordnorsk Revisjon AS deler kunnskaper med våre oppdragsgivere.  Dette skjer gjennom våre hjemmesider, kursvirksomhet og utsendelse av informasjon og publikasjoner. Videre er våre medarbeidere et viktig serviceapparat ved revisjonsbesøk og øvrig kontakt. 

Har du spørsmål, så ta kontakt. Nordnorsk Revisjon AS formidler innsikt i kompliserte problemstillinger basert på erfaring, kunnskap og fakta.

Kundeinformasjon januar 2018

business graphics 1236345 1280x1280


Kundeinformasjon fra januar 2018 tar opp følgende forhold;

  • Endringer i regnskapsloven og aksjeloven vedtatt
  • Endringer revisjonsplikt og tidspunkt for fravalg av revisor
  • Nye krav til kassasystemer ved kontantsalg - må tilpasses i 2018
  • Enkelte endringer i lover og forskrifter fra Finansdepartementet fra 1. januar 2018
  • Aksjeinnskudd i oppstartsselskaper - gründerselskaper
  • Nordnorsk Revisjon AS
Den store utfordringen er likevel at det kun er enhetene selv som får brevene i Altinns innboks.
Skattedirektoratet moderniserer hva totalt kjørt distanse kan bygge på. Både kilometerteller, GPS-basert elektronisk kjørebok og nettbasert kartprogram godtas.
Høringsfristen er 20. oktober 2018.
Tusen takk for et fantastisk årsmøte – med gode debatter, inspirerende foredrag og god stemning!
Finanstilsynet påpeker at regnskapsbransjen må øke oppmerksomheten mot å oppfylle krav som stilles til yrkesutøvelsen.
Vi gratulerer og ser frem til å jobbe med dere!
Finansminister Siv Jensen har selv puslet som regnskapsrådgiver for mange år siden, og adresserte årsmøtet til Regnskap Norge med stor respekt for faget de utøver: «Dere er hjelpere og rådgivere med stor innflytelse,» slo hun fast.
Styrket kapasitet på fagsupport og kompetanse!
Det er ingen hemmelighet, men likevel ikke allmennkunnskap: Du kan styrke selskapets likviditet og samtidig sikre dere mot kunder som ikke betaler – med statens hjelp. Ikke er det dyrt heller.
Når man har solgt husmannskost i snart 70 år, er det enkelte ting man ikke vil spare på. Men krovert Christian Waage innførte EHF da regnskapsføreren anbefalte det som et effektiviseringstiltak. Det har han ikke angret på!
Slutt å tenke på at robotene vil overta jobbene våre, og tenk heller på hvordan vi kan gjøre mest mulig ut av vår «menneskelige kjernemuskulatur». Det er dette som vil hjelpe oss gjennom den fjerde industrielle revolusjonen, mener Kathrine Aspaas.
Siste måling fra markedsanalyseinstituttet EPSI Rating Norge viser at kundene er fornøyde med sine regnskapsførere.
Regnskapsregisteret har pt. godkjent om lag samme antall årsregnskap som i fjor.
Offisiell overlevering av NOU om regnskapsførerloven gjør fredag 1. juni til en merkedag i bransjens historie!
Styremedlemmer vil ikke lenger ha tilgang til tjenester knyttet til denne rollen, men tilgangen kan delegeres.

 

> <
  • 1
  • 2
  • 3