Nordnorsk Revisjon AS er en frittstående revisjonsenhet med primært mål å levere revisjonstjenester av høy kvalitet.  Virksomheten er fundamentert på 12 velkvalifiserte medarbeidere med integritet, arbeidsmoral og serviceinnstilling.  Det gir en slagkraftig enhet med kompetanse og innsikt i våre oppdragsgiveres utfordringer, og gjør oss til en trygg leverandør av kvalitetstjenester i et langsiktig perspektiv.

Nordnorsk Revisjon AS har kompetanse på andre områder, og så lenge det ikke kommer i konflikt med vår rolle som revisor, påtar vi oss oppdrag innenfor områdene skatt, avgift, bedriftsøkonomi, regnskap, økonomisk rådgivning og undervisning, herunder bistand i forbindelse med omorganisering av selskaper og generasjonsskifter.  Vi er en trygg medspiller for oppdragsgivere som vektlegger langsiktighet, kvalitet, holdbare og hensiktsmessige løsninger i samsvar med lover og regler og god forretningsskikk. 

Nordnorsk Revisjon AS deler kunnskaper med våre oppdragsgivere.  Dette skjer gjennom våre hjemmesider, kursvirksomhet og utsendelse av informasjon og publikasjoner. Videre er våre medarbeidere et viktig serviceapparat ved revisjonsbesøk og øvrig kontakt. 

Har du spørsmål, så ta kontakt. Nordnorsk Revisjon AS formidler innsikt i kompliserte problemstillinger basert på erfaring, kunnskap og fakta.

Kundeinformasjon januar 2018

business graphics 1236345 1280x1280


Kundeinformasjon fra januar 2018 tar opp følgende forhold;

  • Endringer i regnskapsloven og aksjeloven vedtatt
  • Endringer revisjonsplikt og tidspunkt for fravalg av revisor
  • Nye krav til kassasystemer ved kontantsalg - må tilpasses i 2018
  • Enkelte endringer i lover og forskrifter fra Finansdepartementet fra 1. januar 2018
  • Aksjeinnskudd i oppstartsselskaper - gründerselskaper
  • Nordnorsk Revisjon AS

Siste nytt - revisorforeningen.no

Fra 1. august 2018 overtok Skattedirektoratet som klageinstans for en rekke saker som tidligere ble behandlet av Skatteklagenemnda
Man ser bort fra datterselskapets eventuelle egne aksjer når man skal beregne om et morselskap eier mer enn 90 % av aksjene i datter.
Et skattepliktig og et skattefritt aksjeselskap kan fusjonere skattefritt. Det slår Skattedirektoratet fast i en bindende forhåndsuttalelse publisert i juli 2018.
Regnskapsregisteret opplyser å ha god kapasitet for mottak av årsregnskap i 2018.
Skatteetaten ønsker seg et sentralt register med obligatorisk registrering av skatteopplysninger. Revisorforeningen mener et register er bra, men ønsker frivillighet og begrensning i hvilke opplysninger som deles.
Den nye personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR) trer i kraft i Norge 20. juli 2018.
I en bindende forhåndsuttalelse kom Skattedirektoratet til at et teater som ville tilby de ansatte gratis billetter på teaterets forestillinger måtte innberette dette som skattepliktig lønn.
Skattefunn er evaluert på oppdrag fra Finansdepartementet. Evalueringen viser at misbruk skjer og det foreslås endringer som begrenser dette, blant annet endringer i revisors oppgaver.
Særavtalene for reiser er endret med virkning fra 22. juni 2018. Det er en del endringer det er viktig å være klar over.
Finanstilsynet foreslår at tilbydere av vekslingstjenester og oppbevaringstjenester for virtuell valuta underlegges hvitvaskingsloven.
Fremdeles uenighet om fradrag for merverdiavgift for transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom.
Regelverket forholder seg ikke til at vi befinner oss i 2018 og teknologien vi i dag har, sa adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen i Dagsnytt 18 mandag.
Finansdepartementet har lagt frem et forslag til endringer i skatteloven for å følge opp ESAs vedtak om godkjenning av rederiskatteordningen.
Endringer som trer i kraft 1. juli 2018
Regjeringen har i dag offentligjort forslag til lovregler for et offentlig tilgjengelig register over reelle rettighetshavere.
> <
  • 1
  • 2
  • 3