Kommunikasjon revisor

Dokumenter til bruk ved kommunikasjon med revisor.

Uttalelse fra ledelsen/fullstendighetserklæring for regnskapsåret 2016 for selskap som driver skattepliktig virksomhet.

Uttalelse fra ledelsen/fullstendighetserklæring for regnskapsåret 2016 for selskap som ikke driver skattepliktig virksomhet.

Excel-dokument for å gi informasjon om transaksjoner og saldoer overfor nærstående parter.