Kundeinformasjon

Kundeinformasjon utsendt januar 2017.

Kundeinformasjon utsendt desember 2016.

Kundeinformasjon utsendt i desember 2015.

Kundeinformasjon etter gjennomført fusjon i 2012.

Kundeinformasjon ved årsskiftet 2011/2012.

Kundeinformasjon ved årsskiftet 2010/2011.

Kundeinformasjon ved årsskiftet 2009/2010.

Kundeinformasjon ved årsskiftet 2008/2009.

Kundeinformasjon ved årsskiftet 2007/2008.

Kundeinformasjon ved årsskiftet 2006/2007.

Kundeinformasjon ved årsskiftet 2005/2006

Kundeinformasjon ved årsskiftet 2004/2005 - Nærstående parter