Kundeinformasjon januar 2018

business graphics 1236345 1280x1280


Kundeinformasjon fra januar 2018 tar opp følgende forhold;

  • Endringer i regnskapsloven og aksjeloven vedtatt
  • Endringer revisjonsplikt og tidspunkt for fravalg av revisor
  • Nye krav til kassasystemer ved kontantsalg - må tilpasses i 2018
  • Enkelte endringer i lover og forskrifter fra Finansdepartementet fra 1. januar 2018
  • Aksjeinnskudd i oppstartsselskaper - gründerselskaper
  • Nordnorsk Revisjon AS

Kurs

Vi inviterer kunder og andre forretningsforbindelser til vårt årlige skattekurs tirsdag 26. januar 2016 fra kl. 09.00 til kl. 16.00.

Kurset vil bli avholdt på Thon Hotel Lofoten i Svolvær – 10. etasje (Anna Kaarbø-salen).

Vi inviterer kunder og andre forretningsforbindelser til vårt årlige skattekurs tirsdag 27. januar 2015 fra kl. 09.00 til kl. 16.00.

Kurset vil bli avholdt på Thon Hotel Lofoten i Svolvær – 10. etasje (Anna Kaarbø-salen).

Vi inviterer kunder og andre forretningsforbindelser til vårt årlige skattekurs tirsdag 21. januar 2014 fra kl. 09.00 til kl. 16.00.

Kurset vil bli avholdt på Thon Hotel Lofoten i Svolvær – 10. etasje (Anna Kaarbø-salen).