Nyheter

Det er ingen artikler i denne kategorien. Dersom underkategorier vises på denne siden kan de inneholde artikler.

revisorforeningen.no

Det er ingen tvil om at virksomheten i enkeltpersonforetaket til Åge Sandsengen, som er daglig leder i Kommunerevisjon IKS, ikke har vært i henhold til revisorloven, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
Vi har inngitt høringssvar til departementets høring om ny personopplysningslov.
Skattedirektoratet har i en kunngjøring 13. oktober 2017 orientert om at personlige aksjonærer kan ha fått for høy formuesverdi i 2016.
Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er ikke blitt endret siden oktober 2014, men til neste høst varsles det en oppdatering.
Fortsatt gunstig for små el-biler og ladbare hybridbiler med elektrisk rekkevidde på minst 50 km.
MVA satsen på opplevelser økes fra 10 % til 12 %.
Regjeringen følger opp Skatteforliket, men mange varslede skatteendringer er utsatt til senere behandling.
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31. august 2017.
Lagmannsretten kom til at utbytte som ble delt ut etter utløpet av kreditorfristen, men før endelig likvidasjonsutdeling etter aksjeloven § 16-9, også måtte anses som likvidasjonsutbytte.
Idrettslag med salg fra kiosk som er unntatt fra skatte- og avgiftsplikt trenger ikke benytte kassasystem.
Ny dom nekter fradrag for merverdiavgift på kostnader knyttet til salg av aksjer i eiendomsselskap.
Høyesterett nekter fradrag for merverdiavgift på kostnader knyttet til kjøp av aksjer i et eiendomsselskap.
Søknader om avgiftslempning etter merverdiavgiftsloven §§ 3-31, 6-36 og 7-9 skal behandles av skattekontorene.
Har du opplevd at du «bare må» sjekke mobilen – nyheter, mail, Facebook eller noen annet? Avslutter du også kvelden med å være på nett, når du egentlig skulle ha gjort noe helt annet? Det er en veldig dårlig idé om du vil ha overskudd i hverdagen, gode relasjoner og være effektiv.
Oppretter du en aksjesparekonto og kjøper og selger børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis eller aksjefond gjennom denne, utsettes beskatningen av eventuelle gevinster og fradrag for tap. Ut 2017 kan du også overføre poster som du allerede eier til kontoen.
I følge Kommunal Rapport er rådmennene i Valdres og Hallingdal mye mer kritiske til revisjonen enn rådmenn ellers i landet. Bare to av ti mener kommunen i stor grad har en tilfredsstillende revisjon.
Virksomheter i både privat og offentlig sektor unnlater å anmelde kriminalitet, og 19 prosent av dem som unnlater å anmelde oppgir manglende tillit til politiets kapasitet og/eller kompetanse som årsak.
Melding om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober.
Finansdepartementet har i forskriften som avgrenser området for når borettslag og eierseksjonssameier skal ha rett til momskompensasjon, i stor grad lyttet til vårt innspill om å likestille borettslag/eierseksjonssameier med ordinære selskaper.
Ved å innføre et fribeløp for aksjer unntar man i praksis arbeidende kapital i underskogen av norske bedrifter fra formuesbeskatning.
Standard dataformat i regnskapsføringen kan gi Skatteetaten et online kikkhull inn i alle bedrifter. Er det virkelig helt greit?
Tvangsmulkt har hittil i år tilført statskassen en milliard kroner. Samtidig har truslene om tvangsmulkt ført til en dramatisk økning i antall skattemeldinger og årsregnskap som leveres i tide.
Adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen er overbevist om at en utvidet adgang til å benytte seg av avvikende regnskapsår vil gi bedre regnskapskvalitet.
EU har offentliggjort en rapport over skattesystemene i de 28 medlemsstatene i EU pluss Island og Norge.
Svart arbeid er fortsatt den vanligste formen for arbeidslivskriminalitet viser ny rapport.
Selskap som utelukkende driver forskning og utvikling på oppdrag fra andre faller utenfor Skattefunnordningen, skriver Forskningsrådet
Det er om lag 12 000 færre regnskapspliktige enheter enn på samme tid i fjor.
Et selskap som utelukkende skal drive med forskning og hvor forskningsresultatet skal selges kan få skattefunnfradrag
For konsernselskaper har Finansdepartementet forslått å utvide rentebegrensningsregelen til også å gjelde eksterne renter. Revisorforeningen mener at forslaget er mangelfullt utredet og at det derfor ikke bør vedtas slik det foreligger.
Regnskapsregisteret opplyser at de i år har god kapasitet på mottak og registrering av årsregnskap.

regnskapnorge.no

Les om bakgrunn for ny lov, begreper og hvordan du som regnskapsfører kan gå frem for å tilpasse deg den nye forordningen. Mye dreier seg om sunn fornuft, bevisste valg og dokumentasjon av personopplysninger, risiko, konsekvenser og rutiner.
Når to av verdens mest kjente ledere innen teknologi, Elon Musk fra Tesla og Mark Zuckerberg fra Facebook, barker sammen på Twitter i uenighet om hva utviklingen av kunstig intelligens vil bety, er det ikke lett for oss andre å se hvordan den vil påvirke oss og vårt arbeid.
Omsetningsveksten i regnskapsbransjen var kun 1,8 prosent fra 2015 til 2016. Det til tross for at priser på regnskaps- og bokføringstjenester, ved utgangen av 2016, var 4,4 prosent høyere enn på samme tid året før.
Regnskap Norge tilbyr medlemsbedriftene en behovsavklarende workshop.
Norske ledere liker å tro at de er flinke på digitalisering, men vi er faktisk blant de dårligste i klassen.
Mange virksomheter opplever svinn fra både butikk og kasse og andre lovbrudd som er begått av medarbeidere. Det kan aldri unngås helt, men her får du tips til hvordan du minsker risikoen.
Medlemssenteret får gode tilbakemeldinger, vi vurderer forslagene i statsbudsjettet og har vært i møte med Finanstilsynet.
Det mest spennende i statsbudsjettet er kanskje at Skattedirektoratet får en halv milliard for å forenkle innrapportering av skattemeldinger.
Dommen bidrar til å styrke permitteringsinstituttet ytterligere.
Nytt medlemssenter og utvidet åpningstider på fagsupporten, innspilling av nettkurs om bruk av det nye avtaleverket, de nye personvernreglene og møte i Disiplinærutvalget har stått på agendaen denne uken.
Et mer profesjonalisert og kravstort næringsliv tilsier at oppdragsavtalen må dekke hele tjenesteleveransen samt tydelig regulere begge parters plikter og rettigheter i hele oppdragsperioden.
Veiledningen omhandler helt sentrale temaer det er mange spørsmål om, som for eksempel arbeidsforholds-ID, sluttdato, endring av stilling, fusjon/fisjon, feriepenger til tidligere ansatt og ikke minst bytte av lønnssystem og regnskapsfører.
Computerworlds konferanse, digitalisering av regnskapsbransjen, handlet om en bransje i stor endring hvor det store spørsmålet var hva fremtiden vil bringe for regnskapsbedriftene. Deltakerne fikk med seg høyst ulike scenarier. Ragnvald Sannes ved Handelshøyskolen BI spådde at ny teknologi vil automatisere store deler av yrket, mens Øystein Moan i Visma ser gode tider for en profesjon som vil være etterspurt i lang tid fremover og med god omsetningsvekst.
Bransjedager i Sverige, nytt satsingsområde – lønn og HR, møte i Lovutvalget og rapportering til myndighetene.
Fra tid til annen har arbeidsgiver behov for at ansatte arbeider utover avtalt arbeidstid. Det er imidlertid ikke slik at alt ekstraarbeid gir rett til overtidsbetaling.
Etter pilotbedriftenes presentasjon av prosjektet med forretningsutviklingspakken på Overskudd 2017 har responsen fra bedrifter som vil være med vært langt over forventning.
Hvis idrettslagets salg fra kiosk er unntatt fra skatte- og avgiftsplikt er det ikke plikt til å benytte kassasystem for å dokumentere kontantsalg.
Mye aktivitet på flere arenaer for Regnskap Norge. Fra fagdager på Kreta, til Forenklingskonferansen og høstens begivenhet for mange – Overskudd 2017. Gratulerer til Årets Overskudd, Bente Sjøbakk!
Under en høytidelig kåring på Regnskap Norges storarrangement Overskudd 2017, ble Bente Sjøbakk fra Trondheims-bedriften Conto kåret til «Årets Overskudd».
I kåringen av Årets overskudd har vi sett etter de personlige bidragene og vi har fått inn mange gode nominasjoner.
Forenklingskonferansen 2017 gikk av stabelen 19. september, og her er vår oppsummering.
Møt den nye lederen for strategiske møteplasser, bli med i overskuddsgruppen og les hva Hanne og Jan Terje skal jobbe med fremover.
20. oktober og 12. desember er de sentrale datoene i 2017.
Rådgivning knyttet til en utfordrende økonomisk situasjon innhentes ofte for sent. Regnskapsfører og revisor kan her være viktige støttespillere for styret.
Nordisk uke og nye ansikter, frokostseminar og entusiastiske foredragsholdere til Overskudd 2017.
Innen 30. september mottar Skatteetaten finansopplysninger fra 50 land som kan avdekke skattepliktige inntekter og formue i utlandet.
Administrerende direktør Christine Lundberg Larsen gleder seg stort til Overskudd 2017. Hun kjenner overskuddet melde seg bare ved tanken på at pilotene skal dele sine erfaringer fra arbeidet med forretningsutviklingspakken.
Ved gjeldsettergivelse må en både ta stilling til eventuell skatteplikt, og om ettergivelsen vil ha konsekvenser for retten til fremføre eventuelt opparbeidet underskudd hos skyldneren.
Kontrollørsamling, ikrafttredelse av ny organisering, styrets forventninger og fullbooket Overskudd.