fbpx

Nordnorsk Revisjon AS er en frittstående revisjonsenhet med primært mål å levere revisjonstjenester av høy kvalitet.  Virksomheten er fundamentert på 14 velkvalifiserte medarbeidere med integritet, arbeidsmoral og serviceinnstilling.  Det gir en slagkraftig enhet med kompetanse og innsikt i våre oppdragsgiveres utfordringer, og gjør oss til en trygg leverandør av kvalitetstjenester i et langsiktig perspektiv.

Nordnorsk Revisjon AS har kompetanse på andre områder, og så lenge det ikke kommer i konflikt med vår rolle som revisor, påtar vi oss oppdrag innenfor områdene skatt, avgift, bedriftsøkonomi, regnskap, økonomisk rådgivning og undervisning, herunder bistand i forbindelse med omorganisering av selskaper og generasjonsskifter.  Vi er en trygg medspiller for oppdragsgivere som vektlegger langsiktighet, kvalitet, holdbare og hensiktsmessige løsninger i samsvar med lover og regler og god forretningsskikk. 

Nordnorsk Revisjon AS deler kunnskaper med våre oppdragsgivere.  Dette skjer gjennom våre hjemmesider, kursvirksomhet og utsendelse av informasjon og publikasjoner. Videre er våre medarbeidere et viktig serviceapparat ved revisjonsbesøk og øvrig kontakt. 

Har du spørsmål, så ta kontakt. Nordnorsk Revisjon AS formidler innsikt i kompliserte problemstillinger basert på erfaring, kunnskap og fakta.

Nyheter

 • Skattekurs 2022

  Vi inviterer kunder og andre forretningsforbindelser til vårt årlige skattekurs tirsdag 18. januar 2022 fra kl. 09.00 til kl.16.00.

  Kurset vil bli avholdt på Thon Hotel Lofoten i Svolvær.

  Last ned endelig program for mer informasjon. Meld deg på her.

  Read More +
 • Statsbudsjettet 2022

  stortinget25 smalt

  I forslaget til statsbudsjett for 2022 (Solberg-regjeringen) foreslås det blant annet lettelser i inntekts- og formuesskatten, jobbfradrag for unge, redusert elavgift og gunstigere reisefradrag for pendlere. Samtidig gjeninnføres flypassasjeravgiften, avgiftsfordelen som ladbare hybridbiler har i engangsavgiften reduseres og fritaket elbiler har i omregistreringsavgiften avvikles. Det innføres full sats for elbiler i trafikkforsikringsavgiften. Les mer her.

  Read More +
 • Kundeinformasjon - September 2021

  fej  

  Her følger kundeinformasjon som omhandler endret organisering i Nordnorsk Revisjon AS, herunder at Frank E. Jakobsen tiltrer som oppdragsansvarlig revisor og partner.

  Read More +
 • Er du vår nye revisormedarbeider i Lofoten?

  DSC4608 komprimert

  Er du vår nye revisormedarbeider i Lofoten?


  Nordnorsk Revisjon tilbyr gode betingelser, et solid fagmiljø og spennende utfordringer i Norges flotteste region. Nå ansetter vi ny revisormedarbeider!

  – For den rette kandidaten er det gode muligheter for både karriere og personlig utvikling i selskapet, sier Remi Bolsøy Lyngmo.

  Nordnorsk Revisjon kan se tilbake på snart 40 år som støttespiller for næringslivet i nord. Selskapet har bygd opp et kompetansemiljø som har satt varige spor i regionen, og er i dag det nest største frittstående revisjonsselskapet i landsdelen. 
  – Det vi er mest stolt av er det solide kompetansemiljøet og kontinuiteten i arbeidsstokken. Folk som begynner hos oss blir her lenge, sier medeier Jan Erling Didriksen. Både han og Remi har over 20 års fartstid i selskapet.

  Hva gjør Nordnorsk Revisjon til en attraktiv arbeidsplass?… Read More +

 • Revidert nasjonalbudsjett 2021

 • Gjennomføringen av generalforsamlingen i et aksjeselskap

  I dette nyhetsbrevet kan du lese om reglene som gjelder for gjennomføring av generalforsamlingen i et aksjeselskap.

  generalforsamling smalt

  Read More +
 • Korona - Tiltak fra 25.03.2021

  korona virus

  På grunn av smittesituasjonen og de nasjonale tiltakene som innføres fra midnatt vil Nordnorsk Revisjon AS unngå reiseaktivitet og kundebesøk, i første omgang frem til 12. april. Perioden kan bli forlenget. Våre kontor holdes stengt.

  Ansatte er som vanlig tilgjengelig på telefon og epost og vi viderefører kundearbeidet som før med de begrensninger situasjonen medfører.

  Read More +
 • Kundeinformasjon januar 2021

   Kundeinformasjon fra januar 2021 tar opp følgende forhold;
  rbl


  - Kompensasjonsordning 1
  - Kompensasjonsordning 2
  - Nordnorsk Revisjon AS

  Read More +
 • 1
> <
 • 1
 • 2
 • 3