/
/
Endrer vurderingen av foretak i økonomiske vanskeligheter
Nytt fra revisor - orange
Vurderingen av om et foretak er i økonomiske vanskeligheter kan nå bygge på andre verdier enn de som følger av de avlagte regnskapene. Selskapene gis mulighet til å synliggjøre merverdier basert på andre regnskapsstandarder enn de selskapet har benyttet. Selskapene kan også velge å legge skattemessige formuesverdier til grunn.

Les mer om dette i nyhetsbrevet her.