/
/
Endret organisering i Nordnorsk Revisjon
aktuelt kundeinformasjon
Statsautorisert revisor Frank E. Jakobsen, som har vært ansatt i selskapet siden desember 2005, blir ny oppdragsansvarlig revisor. Han blir også partner i selskapet med eierinteresser.

I tillegg trer Frank E. Jakobsen inn i styret i selskapet. Nytt valgt styre er Jan Erling Didriksen (styreleder), Frank E. Jakobsen (styremedlem) og Remi Bolsøy Lyngmo (styremedlem).
Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Svolvær

Leknes

Bodø