/
/
Endret organisering i Nordnorsk Revisjon
aktuelt kundeinformasjon
Statsautorisert revisor Frank E. Jakobsen, som har vært ansatt i selskapet siden desember 2005, blir ny oppdragsansvarlig revisor. Han blir også partner i selskapet med eierinteresser.

I tillegg trer Frank E. Jakobsen inn i styret i selskapet. Nytt valgt styre er Jan Erling Didriksen (styreleder), Frank E. Jakobsen (styremedlem) og Remi Bolsøy Lyngmo (styremedlem).
Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid.