/
/
Foreslår økt skatt på aksjeinntekter og formue
aktuelt nytt fra revisorforeningen
I tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet foreslår den nye regjeringen Støre en rekke skatteendringer i Statsbudsjettet for 2022.

Forslaget innebærer økt skatt på aksjeinntekter (utbytte og gevinst) og formue samtidig som noen fradrag økes.

Les mer om dette her.