/
/
Kundeinformasjon – februar 2023
Nytt fra revisor - orange
Kundeinformasjonen berører blant annet endringer i skattesatser mv., grunnrenteskatt på havbruk – kort orientering, endringer i regnskapsloven, høyesterettsdommer i 2022, pensjon, sikring av skattetrekk, tidsfrister årsoppgjør og Nordnorsk Revisjon AS.