/
/
Kundeinformasjon – februar 2024
Nytt fra revisor - orange
Kundeinformasjonen berører blant annet endringer i skattesatser mv., ny skattemelding, min side – Skatteetaten, merverdiavgift – dokumentasjon, grunnrenteskatt på havbruk, kvotemelding, likestilling, klima og miljøkrav, tidsfrister årsoppgjør og Nordnorsk Revisjon AS.