/
/
Kundeinformasjon – mars 2022
kundeinformasjon mars 2022
Kundeinformasjonen berører blant annet hvitvaskingsregelverket, arbeidsgiveravgift og økonomiske vanskeligheter, ny hjemmeside og internt om Nordnorsk Revisjon AS.