/
/
Skatt- og avgiftsendringer – andre regelverksendringer i 2022
Nytt fra revisor_1
I tillegg til skatt- og avgiftsendringer for 2022, finner du i dette nyhetsbrevet en oversikt over andre endringer i satser og regelverk som påvirker både virksomheter og privatpersoner.

Les mer om dette i nyhetsbrevet her.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Svolvær

Leknes

Bodø