/
/
Uttaksmerverdiavgift også på innleid arbeidskraft
Nytt fra revisor - orange
Driver du med oppføring, ombygging eller oppussing av eiendom for salg eller utleie med egne ansatte må du beregne merverdiavgift av eget/de ansattes arbeid.

Les mer om dette i nyhetsbrevet her.