Nordnorsk Revisjon AS er en frittstående revisjonsenhet med primært mål å levere revisjonstjenester av høy kvalitet.  Virksomheten er fundamentert på 14 velkvalifiserte medarbeidere med integritet, arbeidsmoral og serviceinnstilling.  Det gir en slagkraftig enhet med kompetanse og innsikt i våre oppdragsgiveres utfordringer, og gjør oss til en trygg leverandør av kvalitetstjenester i et langsiktig perspektiv.

Nordnorsk Revisjon AS har kompetanse på andre områder, og så lenge det ikke kommer i konflikt med vår rolle som revisor, påtar vi oss oppdrag innenfor områdene skatt, avgift, bedriftsøkonomi, regnskap, økonomisk rådgivning og undervisning, herunder bistand i forbindelse med omorganisering av selskaper og generasjonsskifter.  Vi er en trygg medspiller for oppdragsgivere som vektlegger langsiktighet, kvalitet, holdbare og hensiktsmessige løsninger i samsvar med lover og regler og god forretningsskikk. 

Nordnorsk Revisjon AS deler kunnskaper med våre oppdragsgivere.  Dette skjer gjennom våre hjemmesider, kursvirksomhet og utsendelse av informasjon og publikasjoner. Videre er våre medarbeidere et viktig serviceapparat ved revisjonsbesøk og øvrig kontakt. 

Har du spørsmål, så ta kontakt. Nordnorsk Revisjon AS formidler innsikt i kompliserte problemstillinger basert på erfaring, kunnskap og fakta.

Nyheter

 • Skattekurs 2021

  AVLYST

  Kurset er dessverre avlyst pga. smittesitusjonen.


  Vi inviterer kunder og andre forretningsforbindelser til vårt årlige skattekurs tirsdag 26. januar 2021 fra kl. 09.00 til kl.16.00.

  Kurset vil bli avholdt på Thon Hotel Lofoten i Svolvær/Lofoten Kulturhus – Kulturhussalen.

  Se Endelig program for mer informasjon. Meld deg på her.

  Read More +
 • Støtteordningene som fortsatt gjelder

  Koronavirus3
  Flere av de midlertidige tilskudds- og støtteordningene som myndighetene opprettet for å avhjelpe de økonomiske virkningene av koronautbruddet gjelder fortsatt. I denne informasjonen gir vi en kort oversikt over de viktigste ordningene som fortsatt gjelder.
  Du kan finne en komplett oversikt over myndighetens støttetiltak på nettsidene til Revisorforeningen.

  Read More +
 • Forbered deg til årsoppgjøret!

  clock

  Her finner du 20 nyttige tips om det kommende årsoppgjøret.

  Read More +
 • Korona-virus - Tiltak

  Koronavirus3

  Nordnorsk Revisjon AS forholder seg til pålegg og anbefalinger fra myndighetene i innsatsen mot spredning av korona-viruset. Dette innebærer blant annet at noen ansatte jobber hjemmefra i en periode. De ansatte er tilgjengelig på telefon og epost.

  Interne tiltak som er iverksatt vil kunne berøre deg som kunde/samarbeidspartner. Dette gjelder f. eks;

  • Besøk på kontoret må avtales på forhånd
  • Møter og revisjonsbesøk ute hos kunde unngås så langt det er mulig. I de tilfeller der det faglig er nødvendig, vil slike møter vurderes i samråd med kunden.
  • Reiser med fly eller kollektivtransport utgår på ubestemt tid


  Vi håpder på… Read More +

 • 1
> <
 • 1
 • 2
 • 3