fbpx

Andre dokumenter

Regneark for avstemming lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift 2020.

Excel regneark for avstemming av merverdiavgift 2020.

Skattemelding for merverdiavgift 2020 - 12 terminer.

Regneark for avstemming lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift 2019.

Excel regneark for avstemming av merverdiavgift 2019.

Skattemelding for merverdiavgift 2019 - 12 terminer.

Skjema for bankavstemming.

Skjema for avstemming av bankinnskudd i utenlandsk valuta.

Skjema for kassetelling.

Skjema for spesifikasjon av periodiseringer - forskuddsbetalte kostnader og påløpte kostnader.

Skjema for prosjektoversikt og periodisering. Låst fullføringsgrad (=kostnad).

Skjema for prosjektoversikt og periodisering. Fri (åpen) fullføringsgrad.