Andre dokumenter

Excel regneark for avstemming av merverdiavgift 2018.

Regneark for avstemming lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift 2017.

Excel regneark for avstemming av merverdiavgift 2017.

Excel regneark for avstemming av merverdiavgift 2017 - 12 terminer.

Skjema for avstemming av merverdiavgift for 2016 basert på 6 terminer.

Skjema for avstemming av merverdiavgift 2016 basert på 12 terminer (månedlige terminer).

Skjema for avstemming av lønn, arbeidsgiveravgift og skattetrekk m.v. for 2016.

Skjema for bankavstemming.

Skjema for avstemming av bankinnskudd i utenlandsk valuta.

Skjema for kassetelling.

Skjema for spesifikasjon av periodiseringer - forskuddsbetalte kostnader og påløpte kostnader.

Skjema for prosjektoversikt og periodisering. Låst fullføringsgrad (=kostnad).

Skjema for prosjektoversikt og periodisering. Fri (åpen) fullføringsgrad.