Andre dokumenter

Regneark for avstemming lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift 2018.

Excel regneark for avstemming av merverdiavgift 2018.

Skattemelding for merverdiavgift 2018 - 12 terminer

Skjema for bankavstemming.

Skjema for avstemming av bankinnskudd i utenlandsk valuta.

Skjema for kassetelling.

Skjema for spesifikasjon av periodiseringer - forskuddsbetalte kostnader og påløpte kostnader.

Skjema for prosjektoversikt og periodisering. Låst fullføringsgrad (=kostnad).

Skjema for prosjektoversikt og periodisering. Fri (åpen) fullføringsgrad.

Enkelt anleggskort i word-format.