Kommunikasjon revisor

Dokumenter til bruk ved kommunikasjon med revisor.

Uttalelse fra ledelsen 2017 - Skattepliktige selskap.

Uttalelse fra ledelsen 2017 - Ikke skattepliktig foretak.

Excel-dokument for å gi informasjon om transaksjoner og saldoer overfor nærstående parter.