Kundeinformasjon

Kundeinformasjon fra september 2019 omtaler endring av daglig leder hos Nordnorsk Revisjon AS.

Kundeinformasjon februar 2019. Denne innholder bla. følgende;

  • Naturalytelser
  • Tips
  • Bruk av bonuspoeng opptjent på tjenestereiser
  • Ny arvelov på trappene fra juli 2019
  • Inngangsverdi aksjer overført til barnas aksjeselskap ved generasjonsskifte
  • Endringer i aksjeloven
  • Nordnorsk Revisjon AS

Kundeinformasjon utsendt januar 2017.

Kundeinformasjon utsendt januar 2017.

Kundeinformasjon utsendt desember 2016.

Kundeinformasjon utsendt i desember 2015.

Kundeinformasjon etter gjennomført fusjon i 2012.

Kundeinformasjon ved årsskiftet 2011/2012.

Kundeinformasjon ved årsskiftet 2010/2011.

Kundeinformasjon ved årsskiftet 2009/2010.

Kundeinformasjon ved årsskiftet 2008/2009.

Kundeinformasjon ved årsskiftet 2007/2008.