fbpx

Nyheter

Korona - Tiltak fra 25.03.2021

korona virus

På grunn av smittesituasjonen og de nasjonale tiltakene som innføres fra midnatt vil Nordnorsk Revisjon AS unngå reiseaktivitet og kundebesøk, i første omgang frem til 12. april. Perioden kan bli forlenget. Våre kontor holdes stengt.

Ansatte er som vanlig tilgjengelig på telefon og epost og vi viderefører kundearbeidet som før med de begrensninger situasjonen medfører.

Skatte- og avgiftsendringer i 2021

Skatt1
Her
kan du lese om vedtatte skatte- og avgiftsendringer for 2021. Hovedvekten av omtalen er lagt på viktige endringer for personlige skattytere. En tabellarisk oversikt over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2020 og 2021 finnes på regjeringens nettsider.