fbpx

Nyheter

Statsbudsjettet 2022

stortinget25 smalt

I forslaget til statsbudsjett for 2022 (Solberg-regjeringen) foreslås det blant annet lettelser i inntekts- og formuesskatten, jobbfradrag for unge, redusert elavgift og gunstigere reisefradrag for pendlere. Samtidig gjeninnføres flypassasjeravgiften, avgiftsfordelen som ladbare hybridbiler har i engangsavgiften reduseres og fritaket elbiler har i omregistreringsavgiften avvikles. Det innføres full sats for elbiler i trafikkforsikringsavgiften. Les mer her.

Korona - Tiltak fra 25.03.2021

korona virus

På grunn av smittesituasjonen og de nasjonale tiltakene som innføres fra midnatt vil Nordnorsk Revisjon AS unngå reiseaktivitet og kundebesøk, i første omgang frem til 12. april. Perioden kan bli forlenget. Våre kontor holdes stengt.

Ansatte er som vanlig tilgjengelig på telefon og epost og vi viderefører kundearbeidet som før med de begrensninger situasjonen medfører.