fbpx

Skatt1
Her
kan du lese om vedtatte skatte- og avgiftsendringer for 2021. Hovedvekten av omtalen er lagt på viktige endringer for personlige skattytere. En tabellarisk oversikt over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2020 og 2021 finnes på regjeringens nettsider.