fbpx

Nyheter

Skatte- og avgiftsendringer i 2021

Skatt1
Her
kan du lese om vedtatte skatte- og avgiftsendringer for 2021. Hovedvekten av omtalen er lagt på viktige endringer for personlige skattytere. En tabellarisk oversikt over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2020 og 2021 finnes på regjeringens nettsider.

Støtteordningene som fortsatt gjelder

Koronavirus3
Flere av de midlertidige tilskudds- og støtteordningene som myndighetene opprettet for å avhjelpe de økonomiske virkningene av koronautbruddet gjelder fortsatt. I denne informasjonen gir vi en kort oversikt over de viktigste ordningene som fortsatt gjelder.
Du kan finne en komplett oversikt over myndighetens støttetiltak på nettsidene til Revisorforeningen.

Skattekurs 2022

Vi inviterer kunder og andre forretningsforbindelser til vårt årlige skattekurs tirsdag 18. januar 2022 fra kl. 09.00 til kl.16.00.

Kurset vil bli avholdt på Thon Hotel Lofoten i Svolvær.

Last ned endelig program for mer informasjon. Meld deg på her.