fbpx

regnskapnorge.no

Tema er forenkling gjennom «smart» regulering og digitalisering og effektivisering av kommunenes tjenester overfor næringsliv og innbyggere. Konferansen arrangeres digitalt 30. september.
Trenger du noe å lytte til på late feriedager? Regnskap Norge-podden er aldri langt unna.
Hva kreves, hvem vi ser etter – og hvorfor har vi denne prisen?
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene har besluttet å videreføre statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands ut året.
Når rabatter angis i ett beløp, må det klart fremgå hvilke varelinjer rabatten gjelder.
De avgiftspliktige kan kreve at mottaker av tjenesten betaler merverdiavgiften ved innløsning.
Permitteringsperioden tilbakestilles og særregler for sykepenger og omsorgspenger videreføres.
Proposisjonen til Norges første advokatlov er fremlagt. Her er de viktigste punktene for regnskapsbransjen.
Vær oppmerksom når kunden mener det haster å få betalt regningene. Da kan du være i ferd med å bli lurt.
Sommeren er høytid for såkalt direktørsvindel. Ukens gjest forteller deg hva du skal være obs på når svindlerne slår til.
Kontrollresultatene viser fremgang, både for ordinære kontroller og etterkontroller. Kvalitetsutviklingen har fortsatt, også under korona.
Her er skattedirektørens innlegg på Regnskap Norges årsmøte 2021 – om etatens planer og hva de er opptatt av.
Britiske avgiftssubjekter skal fortsatt kunne registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret uten bruk av representant.
Deklarasjonsfritaket for varer til en verdi under kr 350 videreføres, mens ansvarsbegrensningen for utenlandske tilbydere avvikles.
Stortinget har vedtatt lovendringer for å forhindre og bekjempe arbeidslivskriminalitet.
De midlertidige lovendringene som gir arbeidsgivere muligheten til å beslutte at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i pensjonsordningen er forlenget til og med 30. september 2021.
Det er lagt frem lovforslag som skal innføre krav om pensjon fra første krone i private tjenestepensjonsordninger.
Regjeringen foreslår å videreføre unntaket fra merverdiavgift for akupunktur, naprapati og osteopati frem til 1. januar 2022.
Ordningen med halvering av lav mva-sats fra 12 % til 6 % forlenges til og med 30. september 2021.
Skattytere som fremdeles har økonomiske problemer på grunn av covid-19-utbruddet må etter 30. juni eventuelt søke om betalingsutsettelse etter ordinære regler.
Her er en oversikt over regelendringer fra 1. juli 2021 samt regelendringer trådt i kraft i løpet av våren.
I rundskrivet uttaler Finanstilsynet at det er i strid med kundens interesser å tilby banktjenester under forutsetning av at kunden må bruke bankens regnskapsforetak til å føre regnskapet.
Nå kan du laste ned vår nye kalkulator som også inneholder oppsett for dokumentasjon av eierstruktur, spesifikasjon av tapt varelager, beregning av driftsresultat og kontrollhandlinger. Her finner du også avtalemaler.
Ingebjørg Harto er ny styreleder i Regnskap Norge. Bli kjent med den ferske styrelederen i denne ukens podkast-episode.
Den vedtatte endringen i folketrygdloven fjerner tidligere krav for å kunne utsette foreldrepenger, og trer i kraft 1. oktober 2021.
– Målet er at Norge skal bli et foregangsland i grønn, sirkulær økonomi, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.
Med utsettelsen blir fristen for foretak med ordinært regnskapsår 31. august.
Vi gratulerer styret og ser frem til et godt samarbeid.
Omfanget på hva som kan kreves kompensert av tapt varelager utvides for serveringssteder. I tillegg er en feil rettet opp.