regnskapnorge.no

Næringsministeren oppfordrer bedrifter som ikke har regnskapsfører eller revisor til å skaffe seg det.
Møt Ole Christian Apeland, en av Norges mest erfarne kommunikasjonsrådgivere.
Lovens tittel er Lov om revisjon og revisorer (revisorloven).
Skatteetaten har sendt større foretak oversikt over hyppig forekommende feil, og oppfordrer mottakerne til å gjennomgå egne søknader for eventuelt å korrigere disse.
Julebord er ett av flere skatterelaterte temaer som tas opp av Skattedirektoratet i egen uttalelse om arbeidstakere på hjemmekontor.
Artikkelen er oppdatert med endringer fra forliket på Stortinget.
Tolldirektoratet har hørt på Regnskap Norge og går inn for å redusere oppbevaringstiden for tolldokumentasjon fra ti til fem år.
Forliket på Stortinget har resultert i at nedbetaling skal starte 1. april 2021 og fordeles over seks måneder.
Blant tiltakene er justeringer i den nye kompensasjonsordningen og videreføring av lav momssats på 6 prosent første halvår 2021.
Hovedregelen er at permittering skal varsles med 14 dagers frist.
Bokføringspliktige som har kontantsalg under 50 000 kroner fra fast forretningssted i løpet av et regnskapsår, trenger ikke å benytte produkterklært kassasystem for å registrere og dokumentere kontantsalg.
Skattedirektoratet forutsetter at bokføringspliktige har fått nødvendig funksjonalitet på plass.
For de som har søkt om midlertidig utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav legges det opp til nedbetaling i 6 månedlige terminer.
Regjeringen bevilger penger til forskning, teknologiutvikling, sirkulærøkonomi og grønn skipsfart.
Ny ordning skal dekke utgifter bedrifter har når utenlandsk arbeidskraft må ha innreisekarantene.
Regjeringen foreslår å gi 300 millioner kroner slik at aktiviteten i arrangementsbransjen kan gjenopptas så fort smittesituasjonen tillater det.
Skatteetaten med klar anbefaling om å bruke regnskapsfører. Dette for å sikre at alt gjøres riktig.
Det er utarbeidet en veiledning om utkontraktering for foretak under tilsyn. Den påvirker ikke dagens rammer for regnskapsbedrifter, men det er flere forhold å tenke på.
Bistår dere kunder med å søke eller bekrefte søknader om lønnstilskudd? Her finner du en oppdragsbekreftelse.
Møt utfordrer, sivilingeniør, gründer og daglig leder i Sum, Roar Voll, om regnskapsførerens rolle og mulighetsrommet for bransjen.
Schrems II-dommen i EU stoppet effektivt mange overføringer av personopplysninger til land utenfor EØS. Hva betyr dommen, skal jeg vente og se – eller brette opp ermene?
Regjeringen foreslår å forlenge ordningene med utvidet rett til omsorgspenger og sykepenger, samt forhøyet dagpengesats.
Vi har satt opp en egen faktaside om regnskapsbransjen. Her finner du oversikt over omsetning, største aktører, markedsstruktur, konsolidering, priser,
Fristen for å søke om lønnstilskudd for permitterte ansatte som ble tatt tilbake i arbeid i juli og august er 5. november.
Ordningen utvides med to måneder, til ut februar. Kravet til omsetningsfall senkes til 30 prosent, støtteandelen økes til 60 prosent og det øvre taket på tilskudd heves.
Fra 1. januar 2021 innføres omsider de allerede vedtatte, men foreløpig ikke ikrafttrådte reglene i aksjeloven om at mellombalanser skal registreres og kunngjøres i Regnskapsregisteret.
Endringen innebærer at alle henvendelser om skatt i fremtiden skal rettes til Skatteetaten.
Myndighetene forlenger virketiden for midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen.
Vi har utarbeidet maler til bruk ved utarbeidelse av regnskapsførers bekreftelse til søknadene.