fbpx

regnskapnorge.no

Finansdepartementet har avgitt proposisjon til Stortinget som følger opp det tidligere høringsforslaget om å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021.
Aller siste frist for innsendelse, før tingretten blir orientert om at tvangsoppløsning kan iverksettes, er satt til 11. juni 2021.
Betingelsene for å få kompensert utgifter ved innreisekarantene er offentliggjort.
Regjeringen varsler om nye endringer i kompensasjonsordningen. Rundt 20. mai skal det bli mulig å søke om kompensasjon for mars - april.
Er du opptatt av kvalitet i bransjen, vil utvikle kompetansen og samtidig bidra inn i foreningen?
Det foreslås i revidert budsjett for 2021 at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.
I denne artikkelen vil vi redegjøre nærmere for hva det er akseptabelt å signere digitalt.
Det er vedtatt å innføre midlertidig rett til feriepenger for dagpenger mottatt i 2020 og 2021 for utbetaling sommeren 2021 og 2022.
Regnskap Norge har deltatt i et europeisk samarbeid som har utviklet et forslag til en felles metode for verdsettelse av brukte materialer i balanseregnskapet.
Hva må du passe på, og trenger du i det hele tatt å fylle den ut?
Svar på spørsmål om ferie og feriepenger knyttet til koronasituasjonen.
CEO i Amesto, Siri Nilssen, forteller i denne ukens episode om hvordan et av Norges største regnskapsselskaper jobber med den triple bunnlinjen.
Søknadsportalen åpner 3. mai, og endelig søknadsfrist er 30. september.
Regjeringen forlenger søknadsfristen til 20. mai, og viderefører ordningen for 2021.
Regjeringen foreslår at innbetaling av utsatte krav starter 31. oktober 2021, og at avdragsperioden øker fra 6 til 12 måneder.
Aksjeoppgave med feilaktig rekalkulerte formuesverdier er sendt ut til mange personlige aksjonærer.
Hva vi jobber med og hvordan du kan bidra til utviklingen.
På kskomplett.no kan du nå både oppdatere deg på nyheter om verktøyet og få hjelp om bruk i FAQ’en.  
Endring i permitteringsreglene gjør at permitterte arbeidstakere kan komme tilbake på jobb uten at bedriftene må ta stor risiko.
Arbeidstakere fra EØS-området får kompensasjon for den tiden de er forhindret i å komme på jobb mens grensene i Norge er stengte.
Skatteetaten presiserer at det er viktig å levere innen fristen – allerede få uker etter vil de starte med skjønnfastsettelse og tilleggsskatt.
Valgkomiteen avgir veiledende innstilling til verv i styre og utvalg. Her presenterer vi valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen 15. juni 2021.
Både selskaper og personlig næringsdrivende får anledning til å søke. Utsettelse søkes på vanlig måte.
Regnskap Norge er medarrangør for Sustainable Finance & Reporting Summit 2021. Meld deg på i dag og få halv pris.
Hva er en krise? Hvordan kan vi forberede oss? Hva kjennetegner kriseledelse?
Arbeidstaker kan få sykmelding og sykepenger under ventekarantene dersom øvrige vilkår er oppfylt.
Rune Aale-Hansen tiltrer 1. september 2021. Han er siviløkonom med flere års erfaring som toppleder og har god kompetanse innen næringspolitisk arbeid.
Regjeringen går inn for at tap av varelager som skyldes pålegg om skjenkestopp eller stenging kompenseres gjennom den ordinære kompensasjonsordningen.
Christine om sin tid i Regnskap Norge, erfaringer på veien, utviklingen i bransjen og hva som blir viktig fremover.
Underskudd i virksomheten i 2020 kan tilbakeføres mot beskattet overskudd i 2019 og 2018. (Artikkelen ble oppdatert 26.03.21, med bakgrunn i avklaringer fra Skatteetaten.)