fbpx

For deg som skal legitimere deg overfor Nordnorsk Revisjon AS

Bakgrunnen for kundekontrollen er at du innehar en rolle/relasjon til en bedrift som inngår et kundeforhold med oss, eller fordi du er ny i rollen som representant for et selskap som har et kundeforhold med oss.

I henhold til vår autorisasjon som revisjonsselskap er vi pålagt å utføre en kundekontroll før vi påtar oss et oppdrag for nye oppdragsgivere, samt ved endring i roller i eksisterende kundeforhold, jfr. hvitvaskingsreglene.

Vi har valgt å gjøre denne kontrollen elektronisk ved bruk av bankID eller Buypass som identifikasjon.

Kundekontrollen omfatter fire forhold;

  • registrering og kontroll av opplysninger om foretaket (herunder automatisk innhenting av firmaattest)
  • registrering av reelle rettighetshavere (*1)
  • legitimering av kundens berettigede representant
  • opplysninger om representanten er en politisk eksponert person «PEP» (*2)

 

Hvis du ikke har BankID eller Buypass

Vi anbefaler at du bruker elektronisk ID for å legitimere deg. Om du ikke har elektronisk ID må vi motta gyldig legitimasjon på annen måte, som for eksempel ved personlig oppmøte hos oss i Havnekvartalet, Svolvær eller Storgata 105, Leknes. Som gyldig legitimasjon regnes pass, førerkort og bankkort med bilde.

Nærmere definisjon av reelle rettighetshavere (*1) og politisk eksponert person (*2) under skjemaet.