fbpx

Vi trenger flere medarbeidere, og tilbyr inspirerende oppgaver i et solid fagmiljø

DSC9058

Nordnorsk Revisjon tilbyr gode betingelser, et solid fagmiljø og spennende utfordringer i Norges flotteste region. Nå trenger vi flere medarbeidere!

Hva er det med Nordnorsk Revisjon som gjør selskapet attraktivt? 
Jo, kanskje har det noe med Lofoten å gjøre, nærheten til hav, fjell og vakker natur. Kanskje skyldes det et levende lokalsamfunn og den gode relasjonen til kundene. Noe handler nok om selskapet, organiseringen, friheten og utfordringene som følger av lokalt eie. Men aller mest handler det om et solid fagmiljø som gjennom 40 år har bygget ettertraktet kompetanse i en hel region.

– For meg er svaret faglige utfordringer og fantastiske kollegaer, sier Tron M. Steffensen.

Snart er det 40 år siden han kom tilbake til Svolvær som gründer og etablerte selskapet som i dag er Nordnorsk Revisjon. Sammen med Gerd Jorunn Kristoffersen, Erik Berg og flere bygde han gjennom 80- og 90-tallet opp et kompetansemiljø som har satt varige spor i regionen. Nordnorsk Revisjon er i dag det nest største frittstående revisjonsselskapet i landsdelen.

– Våre ansatte foretrekker en slik organisering, og markedet vil ha slike tilbud. Flere henvendelser fra landsomfattende kjeder er avslått. Vi er et reelt alternativ for den ansatte og kunden, og det er forskjell. Du får en helt annen relasjon til kundene over tid. Mer frihet og variasjon i hverdagen og du deltar i hele prosessen. Rett og slett en mer interessant jobb, forteller Erik Berg.

– I tillegg er Lofoten spennende. Utover nærheten til flott natur og opplevelser, har du tilgang til infrastruktur og tilbud som du ellers må til storbyen for å finne. Her er alt tilrettelagt for å ha et godt liv, legger han til.

Nordnorsk Revisjon har i dag 14 ansatte. En av de ansvarlige revisorene, Rune Myrvold, vil fratre om et års tid, og Erik og Tron vil etter hvert slå følge med Gerd Jorunn og Rune som pensjonister. Dagens eierskap og ledelse ivaretas av Remi Bolsøy Lyngmo og Jan Erling Didriksen. Begge har over 20 års fartstid i selskapet. I løpet av 2021 skal staben styrkes med tre revisorer for å bevare kompetanse og bygge kapasitet.


– Vi kan tilby gode betingelser og et godt fagmiljø med mange utfordringer. Det legges til rette for etterutdanning, og vi vil alltid inspirere våre folk til ytterligere skolering. Å opprettholde et sterkt fagmiljø er alfa og omega, sier daglig leder Remi Bolsøy Lyngmo.

– Den faglige utviklingen er noe av det beste med jobben. Her er det aldri noen belastning å være oppdatert. Snarere er det et sug etter mer kompetanse og kunnskap, understreker Erik Berg.

Nordnorsk Revisjon har kontorer i Svolvær, på Leknes og i Bodø. Selskapet har kunder i hele landsdelen, men Lofoten er fortsatt primærområdet. Verksted- og fiskerinæringen var viktig for driften de første årene, og utgjør fortsatt basisen i kundeporteføljen.

– I tillegg har vi alt fra oppdrett, entreprenører, bilforhandlere, transport, barnehager og reiseliv til eiendom, handel og tjenesteproduksjon. Kundekretsen vår er på mange måter et speilbilde av næringslivet i nord, sier Tron M. Steffensen.

DSC9089

Bransjen er digitalisert de siste årene, men det er fortsatt essensielt å ha fysisk kontakt med kundene for å forstå de ulike virksomhetene, hvordan de jobber, interne rutiner og økonomiflyt. 

– Vår jobb er å påse at regnskapene blir til å stole på. I tillegg utfører vi rådgivning innenfor våre fagfelt. Det kan være alt fra skatte- og avgiftsspørsmål til fusjon, fisjon og omdanning. Interessante oppgaver som krydrer hverdagen, sier Jan Erling Didriksen.

Tillit, integritet og seriøsitet er pilaren for alt Nordnorsk Revisjon foretar seg.

– Vi har vært helt tydelige på at vi driver med revisjon og det som følger av revisjon. Ikke noe annet. Internt har vi derfor en justis på at vi ikke engasjerer oss i aktiviteter utenom selskapet, det være seg styreverv eller andre forretninger. Jeg tror markedet har merket seg at vi har tydelig fokus på fag og virksomhet, sier Erik Berg.

– Revisjon er basert på tillit. Vi lever av tillit og er samfunnets lovpålagte tillitsmann. Da må ting være på stell, tilføyer Remi Bolsøy Lyngmo.

Felles for generasjonen som bygde opp Nordnorsk Revisjon og de som skal videreutvikle selskapet, er at de brenner for revisjonsfaget. Det sterke fagmiljøet er en viktig grunn til at folk blir værende lenge og kan ha en fin karrierereise i Nordnorsk Revisjon.

– Med tanke på at vi har et generasjonsskifte i bedriften er det mange muligheter for den som vil, også på partnersiden, sier Jan Erling Didriksen.

Bedriften vektlegger arbeidsmiljø og tiltak for å styrke identitet og samhold. Også tiltak med involvering av de ansattes nærmeste – som utflukter, aktiviteter og turer - noen til utlandet.

– Det sosiale betyr mye for oss. Vi forventer at de som begynner her brenner for faget og kundene. Men vi tenker at de skal ha noe tilbake, det må være balansert og det sosiale er med å balansere, avslutter Remi Bolsøy Lyngmo.

Les mer om stillingene her;

Revisormedarbeider

Oppdragsansvarlig revisor / Manager

DSC9079