fbpx

Om selskapet

Stiftet
Virksomheten ble etablert i personlig regi i januar 1981.  Nordnorsk Revisjon AS, org. nr. 936 929 443, ble stiftet den 1. juli 1985.  

Formål
Nordnorsk Revisjon AS er en frittstående norsk revisjonsenhet.  Enhetens primære mål er å levere revisjonstjenester av høy kvalitet, og enheten skal til enhver tid være bemannet med kvalifisert personale som holdes løpende oppdatert om utviklingen av lover og regler m.v. innen fagområder relevante for virksomheten.

Styret
Styreleder: Jan Erling Didriksen, statsautorisert revisor
Styremedlem: Frank E. Jakobsen, statsautorisert revisor
Styremedlem: Remi Bolsøy Lyngmo, statsautorisert revisor

Daglig ledelse
Daglig leder er statsautorisert revisor Remi Bolsøy Lyngmo.  Avdeling Leknes ledes av statsautorisert revisor Rune Myrvold og avdeling Bodø av statsautorisert revisor Jan Erling Didriksen.

Eierskap
Selskapet eies av statsautorisert revisor Jan Erling Didriksen 34%, statsautorisert revisor Remi Bolsøy Lyngmo 34% og statsautorisert revisor Frank E. Jakobsen 32%.  Eierskapet er organisert gjennom egne aksjeselskaper.

Kompetanse og resurser
Samlet kompetanse på selskapets 15 ansatt er: 

  • Ti statsautoriserte revisorer (herav 5 oppdragsansvarlige)
  • Ti autoriserte regnskapsførere.
  • En jurist.
  • En Siviløkonom
  • Tre digitale revisorer


Kontorsted
Hovedkontoret ligger i Svolvær.  Avdelingskontor på Leknes og i Bodø.  Kontor i Bodø bemannes foreløpig fra Svolvær.

Tilsyn og kontroll
Selskapet er godkjent revisor og autorisert regnskapsfører kontrollert av Finanstilsynet i Norge.  Ansvarlige revisorer er medlemmer av Den norske Revisorforening som har eget opplegg for kvalitetskontroll av revisjonsselskaper og revisorer.