Om selskapet

Stiftet
Virksomheten ble etablert i personlig regi i januar 1981.  Nordnorsk Revisjon AS, org. nr. 936 929 443, ble stiftet den 1. juli 1985.  

Formål
Nordnorsk Revisjon AS er en frittstående norsk revisjonsenhet.  Enhetens primære mål er å levere revisjonstjenester av høy kvalitet, og enheten skal til enhver tid være bemannet med kvalifisert personale som holdes løpende oppdatert om utviklingen av lover og regler m.v. innen fagområder relevante for virksomheten.

Styret og daglig ledelse
Styret er statsautorisert revisor Tron M. Steffensen. Daglig leder er registrert revisor Remi Bolsøy Lyngmo.  Avdeling Leknes ledes av registrert revisor Rune Myrvold og avdeling Bodø av statsautorisert revisor Jan Erling Didriksen.

Eierskap
Selskapet eies av statsautorisert revisor Jan Erling Didriksen 50% og registrert revisor Remi Bolsøy Lyngmo 50%.  Eierskapet er organisert gjennom egne aksjeselskaper.

Kompetanse og resurser
Samlet kompetanse på selskapets 15 ansatt er: 

  • Fem statsautoriserte revisorer.
  • Seks registrerte revisorer.
  • Elleve autoriserte regnskapsførere.
  • En jurist.
  • To Siviløkonomer


Kontorsted
Hovedkontoret ligger i Svolvær.  Avdelingskontor på Leknes og i Bodø.  Kontor i Bodø bemannes foreløpig fra Svolvær.

Tilsyn og kontroll
Selskapet er godkjent revisor og autorisert regnskapsfører kontrollert av Finanstilsynet i Norge.  Ansvarlige revisorer er medlemmer av Den norske Revisorforening som har eget opplegg for kvalitetskontroll av revisjonsselskaper og revisorer.