fbpx

  • Revisjon.
  • Offentlig forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon og sekretariats-tjeneste for kontrollutvalg.
  • Attestasjonsoppdrag.
  • Regnskapsførsel (offentlig og privat).
  • Årsoppgjør og avslutning av regnskap (offentlig og privat).
  • Selskapskontroll, granskinger og utredninger.
  • Rådgivning som omfatter regnskap, lønn, budsjettering og bokføring.
  • Omorganisering og generasjonsskifte.
  • Verdsettelse.
  • Seminarer, kurs og opplæring etter avtale.