fbpx

  • Descartes revisjonsmetodikk for planlegging og dokumentasjon revisjonsprosessen.
  • Maestro årsoppgjørsprogram for avslutning av skatteregnskap, årsregnskap og konsernregnskap.
  • PowerOffice WIN for administrative funksjoner.
  • PowerOffice GO
  • Dib for dokumenter og oppslagsverk.
  • Sticos for dokumenter og oppslagsverk.
  • Facta, Revisjon og regnskap og Revisor informerer.