/
/
Invitasjon til avgiftsdag – 28. november
invitasjon_avgiftsdag
Som revisor og rådgiver opplever vi ofte at mange bedriftseiere har spørsmål om merverdiavgift. Dette kurset tar for seg aktuelle problemstillinger knyttet til bl.a. utleie og salg av eiendom, viderefakturering, avgiftsmessige forhold ved omorganiseringer, beregning av importavgift og justeringsreglene.

Ved å delta på kurset blir du oppdatert på alle nyheter og endringer innen avgiftsområdet. Det vil bli gitt praktiske eksempler innenfor aktuelle emner. I tillegg vil du bli oppdatert på temaer der det erfaringsvis ofte er spørsmål.

Kursprogram

  • Avgiftsreglene om utleie av eiendom (frivillig registrering, krav til leieavtale etc.)
  • Viderefakturering, kostnadsdeling mv.
  • Egenregi vs fremmedregi – avgiftsbehandlingen for entreprenørbransjen
  • Bygging og overføring av (fylkes-)kommunal infrastruktur
  • Når foreligger forholdsmessig fradragsrett, og hvordan beregnes det
  • Import og eksport, beregning og rapportering
  • MVA ved omorganiseringer (omdannelse, fisjon, fusjon mv.)
  • Justeringsreglene
  • Avgiftsbehandling for konserner
  • Nyheter 2022

Kurset avholdes på Thon Hotel Lofoten i Svolvær – 10. etasje (Anna Kaarbø-salen). mandag 28. november Svolvær fra kl. 09:00-15:00. Påmeldingsfrist 25.11.2022

Kursavgift kr 1 800,- pr. deltaker. Dette inkluderer lunsj, kaffe og fyldig kursdokumentasjon. 

Kurset gir 6 timers etterutdanning i skatt- og avgiftsrett for revisorer og regnskapsførere. 

Foreleser: Advokat Ola Fredriksen

Ola arbeider som advokat i Advokatfirmaet PwC, med undervisning og rådgivning om merverdiavgift. Ola har 16 års erfaring innen fagfeltet, og holder jevnlig kurs om merverdiavgift for bl.a. Sticos, BI og KS.

Med vennlig hilsen
Nordnorsk Revisjon AS
Erik Berg – Statsautorisert revisor

Kurspåmelding

Er du interessert i å delta på ett av våre kurs? Meld din interesse her.

Fyll ut og send skjemaet, så kontakter vi deg når kurset nærmer seg.