Vi har kompetanse innenfor en lang rekke bransjer

/
Revisjon

Revisjon

Revisors hovedoppgave er å bekrefte årsregnskapet. Revisjonen skaper tillit. Som revisor er vi offentlighetens uavhengige og kompetente representant. Långivere, medarbeidere, aksjonærer, leverandører og andre brukere av regnskapet, kan stole på det reviderte årsregnskapet. Revisjon tilpasses individuelt til den enkelte virksomhet.

Ta gjerne kontakt med oss!

Remi Bolsøy Lyngmo